Protocol d'actuació davant un temporal imprevist al mar

El temps està canviant. A Catalunya, per exemple, la meteorologia és cada vegada més tropical i això afavoreix l’aparició de nous fenòmens meteorològics com els dry burst o els medicans, que dificulten les maniobres de navegació i poden posar en risc tant la nostra seguretat com la de la resta de la tripulació si no adoptem les mesures pertinents.

Per gaudir del mar i de la navegació sense riscos és imprescindible seguir una sèrie de protocols preventius. D’altra banda, també aprofundirem en les actuacions indispensables a realitzar en cas que en un temporal ens sorprengui en alta mar.

 

La importància de planificar les sortides al mar

La planificació és un pas indispensable que cal tenir en compte abans de navegar. Els bons patrons i patrones no conceben la navegació com una activitat que es pugui improvisar sense cap mena de preparació, ja que això podria posar en risc la seguretat personal i de la resta de la tripulació.

Sortir a navegar sense planificació pot ocasionar situacions angoixants: haver de capejar un temporal durant hores per arribar a un refugi pot convertir-se en una veritable odissea sense una bona preparació. Així, una persona amb necessitat d’assistència mèdica pot tenir un desenllaç fatal si no s’actua ràpidament.

No posem en mans de l’atzar la vida de cap membre de la tripulació.

El pla de navegació

El pla de navegació és el conjunt d’instruccions que descriuen la ruta que seguirà una embarcació per arribar a la seva destinació. Inclou informació essencial com ara punts d’interès, fites i perills potencials, així com instruccions per evitar o resoldre qualsevol problema que pugui sorgir durant la navegació.
 

Les 5 accions clau per sortir amb èxit d'un temporal imprevist al mar

A través d'una sèrie de vídeos elaborats per Escola Port, amb la colaboració del Port Olímpic, Salvament Marítim i Capitania Marítima, aprendreu com s'ha d'actuar si un temporal ens sorprèn en plena navegació.

1. Arriar les veles

2. Capejar el temporal

3. Comunicar la situació

4. Com Actuar amb l'equip d'assistència

5. Arribada al port

En cas de trobar-nos amb un temporal imprevist, no s'entrarà al port fins no tenir la seguretat que es pugui fer de manera segura.

En primer lloc, s'iniciarà la comunicació amb el personal del port per indicar la situació actual, intencions i si és necessari disposar d'algun tipus d'assistència especial.

Des del port es confirmarà si les condicions són adequades per fer l'entrada i es traslladaran les instruccions necessàries per executar la maniobra d'aproximació i entrada a les instal·lacions. És probable que s'indiqui d'esperar momentàniament a les immediacions, amarrar al moll d'espera o bé fer-ho en un amarrador diferent a l'habitual, en funció del cas i de cada situació particular.

Una vegada dins del port:

  • Se separarà l'embarcació del moll per evitar que el mar de fons colpegi l'embarcació.
  • Es reforçaran les amarres afegint-hi caps, i es tensaran els caps dels morts.
  • Es trincaran tots els elements de la jarcia i el velamen per evitar que la força del vent deixi anar alguna vela i causi danys.
  • S'asseguraran totes les escotilles i pòrtics perquè no entri aigua i es deixarà algun cap sota els tambutxos de la banyera perquè el personal del port pugui utilitzar-ho en cas que es parteixi una amarra.