Visita guiada a local de mostra | Pol d'economia blava del Port Olímpic

Visita guiada local mostra

El Port Olímpic de Barcelona impulsa un nou pol d’economia blava en el marc de la seva transformació com a espai compromès amb la ciutadania i la generació d’activitat relacionada amb la nàutica, l’economia blava i la restauració.


Per aquesta raó, us convidem a conèixer aquest nou pol a través d’una visita guiada a un local de mostra, ubicat al Moll de Mestral, que tindrà lloc el proper dilluns 15 de maig en tres torns: 17:00h, 17:30h i 18:00h.

Si desitgeu visitar el local de mostra, és indispensable que ens feu arribar a través del correu portolimpic@bsmsa.cat la següent informació:

  • Nom complet de la persona o persones assistents (màxim 2 per empresa).

  • Número de DNI de la persona o persones assistents.

  • Nom de l’empresa.

  • Torn de visita desitjat (a escollir entre 17:00h, 17:30h o 18:00h). Si us encaixa més d’un torn, especifiqueu-ne l’ordre de preferència.

La capacitat d’aquestes visites és limitada, de manera que les peticions de visita es confirmaran en funció de l’ordre d’inscripció.