L'economia blava, un sector estratègic de la nova agenda econòmica de Barcelona

 

L'economia blava engloba el conjunt d'activitats vinculades als àmbits aquàtics que fan compatible el desenvolupament econòmic i social amb la conservació dels ecosistemes marins.

El Barcelona Green Deal, l'agenda econòmica de Barcelona amb horitzó 2030, identifica les potencialitats d'aquest sector com a palanca per a la sostenibilitat econòmica i la creació d'ocupació a través de la innovació i la transferència tecnològica.

Amb 16,67 quilòmetres de costa mediterrània, Barcelona aposta fermament per una activitat que comprengui diferents àmbits: la logística i l'activitat portuària, el transport marítim, la pesca, la reparació d'embarcacions, la nàutica, la bioeconomia, el turisme blau, la investigació, la formació i la cultura, entre d'altres.

L'economia blava a Barcelona

 

L'economia blava a Barcelona, en xifres

1.154 empreses

1,5% del tejido empresarial de la ciudad

 

3.826 M€ en facturació

4,3% del PIB de la ciutat

 

15.806 llocs de feina

1,4% del total de persones treballadores

Nàutica al Port Olímpic

 

El Port Olímpic, el primer pol d'economia blava de la ciutat

 

 

El Port Olímpic serà un pol d'activitat empresarial i emprenedoria capaç d'atraure talent, fidelitzar l'actual teixit nàutic i crear ocupació de qualitat.

Un espai d'activitat productiva sostenible, connectat al dinamisme de la ciutat, compromès amb la innovació i la transferència de coneixement a la societat.

Descobrir el nou pol d'economia blava del Port Olímpic
Nou pol d'economia blava al Port Olímpic
Vols més informació sobre el nou pol d'economia blava?