Accessibilitat

En aquest web de l’Ajuntament de Barcelona s’han considerat les mesures següents per permetre als usuaris i usuàries accedir a tots els continguts i les funcionalitats amb més facilitat.

Navegació coherent:

S'assegura la consistència al lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d'usuari gratificant.

Distraccions:

S’eviten interferències com ara el contingut intermitent, el parpelleig exagerat o l’àudio que s’engega automàticament.

Multinavegador:

Les pàgines es visualitzen correctament en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).

Títols:

Als títols de la pàgina s’anomena el portal i la secció per tal que els usuaris i usuàries puguin contextualitzar-ho.

Encapçalaments i llistes:

Els encapçalaments i les llistes estan marcats correctament.

Imatges:

Les imatges contenen alternatives textuals.

Imatges de text:

En general el contingut, excepte logotips o imatges de marca, es pot configurar, ja que s’eviten imatges de text.

Contrast de colors:

Les característiques visuals del web (tipus de lletra, color de text i fons) s’han definit mitjançant el full d’estil. Cal que compleixin les pautes d’accessibilitat referents al ràtio de contrast en el nivell AA.

Formularis:

Els formularis contenen etiquetes i controls associats correctament.

Audiovisuals:

Els audiovisuals d’informació rellevant estan subtitulats.

Reproducció d’audiovisuals:

Els reproductors d’audiovisuals són accessibles per a usuaris de qualsevol tipus de dispositiu, usuaris de teclat i persones amb dificultats visuals.

Xarxes socials:

Els connectors de les xarxes socials són accessibles i tenen alternativa textual.

Idioma:

L’idioma de les pàgines està marcat correctament.

Llenguatge:

El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual s’adreça el contingut.

El desenvolupament dels webs de barcelona.cat es basen en la consideració de les pautes d’accessibilitat al contingut WCAG 2.0. Obre en una finestra nova , en el nivell AA, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diversos navegadors la trobareu al web d'accessibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Obre en una finestra nova.

En cas que trobeu barreres al web, cal que ens les indiqueu per mitjà d’aquest formulari