Polítiques del Port Olímpic

Port Olímpic té com a missió oferir la màxima qualitat en tots els serveis als usuaris, concessionaris i clients que utilitzin les seves instal·lacions, així com garantir el seu ús ambientalment correcte, en un entorn segur per a tots els grups d'interès.

Consulta també la Política Integral de Barcelona de Serveis Municipals, S. A.

L'objectiu de la qualitat en el servei ha guiat el nostre creixement com a port i, conscients de la importància de la protecció del medi ambient i de la seguretat a la feina, com empresa ens proposem comprometre'ns a desenvolupar l'activitat amb el màxim respecte envers l'entorn i en unes condicions segures.

En primer lloc, ens comprometem no només a complir amb la legislació vigent, tant en matèria ambiental com de seguretat i salut, sinó a anar més enllà d'aquestes exigències. D'aquesta manera, millorarem la nostra feina diària per a constribuir a la conservació de l'entorn, a la prevenció de danys de la salut i a la millora de qualitat en la prestació del nostre servei.

Obert a Barcelona

 

En aquesta política empresarial, el Port Olímpic es regirà pels següents principis:

 

seguir_controlar_0.png


Seguir i controlar la satisfacció dels nostres usuaris.

impacte_ambiental_0.png


Controlar i minimitzar els impactes ambientals de l'empresa i els riscos laborals detectats com a conseqüència de la seva avaluació contínua.

Recursos_Ambientals_0.png

Prendre mesures per a reduir el consum de recursos naturals com l'aigua i l'energia, gestionant de manera eficaç els residus generats.

seguretat_0.png

Proporcionar la informació i els mitjans necessaris perquè les activitats es desenvolupin en unes condicions segures i sense perjudici per a la salut, tant de treballadors com de la resta de personal implicat.

Formacio_Treball_0.png

Promoure la formació i concienciació entre les persones implicades en el desenvolupament de l'activitat del port: treballadors i proveïdors. En concret, en el cas del personal del port, es treballarà especialment en la seva formació ambiental i conscienciació en la prevenció de riscos per a aconseguir la seva implicació en el projecte i consecució dels objectius. 

newsletter_0.png

Comunicar a l'usuari aquesta tasca que s'està realitzant i implicar-los al màxim per millorar el comportament ambiental del port i en la detecció de possibles riscos potencial per a la salut.

 

Tots aquests principis estan emmarcats en un procés de prevenció de la contaminació, dins d'una filosofia de millora contínua de la qualitat i l'excel·lència, així com del comportament ambiental del port, fet que portarà a revisar aquesta política de manera periòdica, així com els objectius plantejats.

 

Sra. Olga Cerezo
Directora de Port Olímpic de Barcelona                                                                 
Abril 2020

logotipi i Certificats