Escar per a vaixells i manteniment a Barcelona

El Port Olímpic disposa d'un escar de vaixells a Barcelona amb una gran esplanada tècnica i tot el necessari per a avarar, reparar o construir embarcacions.

Zona nàutica escar

L'escar del Port Olímpic de Barcelona es un taller nàutic complet que compta amb tots els serveis:

  • Esplanada tècnica de 3.000m2.

  • Grua ploma i travelift de 45 TM per a embarcacions de fins a 20 metres d'eslora.

  • Màquina d'aigua a pressió Karcher.

  • Carro de motor autopropulsat per a moure embarcacions.

  • Punt de recollida selectiva i materials perillosos.

  • I molts altres serveis que trobaràs a les instal·lacions de Port Olímpic.

 
Varadero de barcos del Port Olímpic de Barcelona

 

Tallers amb manteniment i reparació de vaixells a Port Olímpic Barcelona

A l'escar del Port Olímpic de Barcelona podràs treballar en la teva embarcació amb el teu proveïdor habitual o bé amb alguna de les empreses de manteniment i reparació d'embarcacions que trobaràs a les nostres instal·lacions.

Els professionals que accedeixin a l'esplanada tècnica hauran d'estar adscrits a la Plataforma de Coordinació d'Activitats Empresarials de l'ACPET.

Mantenimiento varadero Port Olímpic de Barcelona

 

Horaris i tarifes de l'escar d'embarcacions

 

Temporada alta: de l'1 de març al 31 de juliol

Horari grues: De dilluns a divendres (9 a 14 h i 15 a 18 h)

Horario esplanada: De dilluns a divendres (8 a 20 h) i caps de setmana (9 a 14 h)

 

SERVEIS** TARIFES*
ESTADA DIÀRIA  (m2/dia) 0,96 €
ESTADA DIÀRIA VAIXELLS PROFESSIONALS (m2/dia) 0,96 €
HIVERNATGE (m2/dia) 0,96 €
TRAVEL O GRUA (per metre d'eslora) 9,00 €
LLOGUER MÀQUINA AIGUA A PRESSIÓN - KARCHER (30 minuts) 13,96 €
OCUPACIÓ MÀSTIL (m/dia) 1,12 €

*IVA no inclòs

**Totes les estades a l'escar han d'abonar un import en concepte de gestió de residus: 5€ si es fa ús del Punt Verd; 50€ si no es fa ús del Punt Verd.

 

 

Temporada baixa: de l'1 d'agost al 28 de febrer

Horari grues: De dilluns a divendres (9 a 14 h i 15 a 18 h)

Horari esplanada: De dilluns a divendres (8 a 20 h) i caps de setmana (9 a 14 h)

SERVEIS** TARIFES*
ESTADA DIÀRIA (m2/dia) 0,67*** €
HIVERNATGE (m2/dia) 0,40 €
TRAVEL O GRUA (per metre d'eslora) 9,00 €
LLOGUER MÀQUINA AIGUA A PRESSIÓ - KARCHER (30 minuts) 13,96 €
OCUPACIÓ MÀSTIL (m/dia) 1,12 €

*IVA no inclòs

**Totes les estades a l'escar han d'abonar un import en concepte de gestió de residus: 5€ si es fa ús del Punt Verd; 50€ si no es fa ús del Punt Verd.

*** A aquest preu se li aplica posteriorment un 10% a embarcacions professionals (totes les llistes excepte 7a).