El personal de Port Olímpic rep formacions en autoprotecció

03/03/2023

A principis de març, les persones del Port Olímpic que formen part de la brigada d’actuació en cas d’emergència van rebre diferents formacions en el marc del Pla d’Autoprotecció de la instal·lació. Aquestes sessions tenien dos objectiu principals: capacitar al personal d’intervenció del Port per fer front a possibles situacions d’emergència que podrien succeir en cas d’incendi, i la gestió dels possibles residus mediambientals que se’n puguin derivar.

Les sessions es van iniciar treballant contingut teòric i, posteriorment, es van posar en pràctica tots els coneixements obtinguts. El personal va poder disposar dels diferents equips de lluita contra incendis que haurien d’utilitzar en una situació real, com extintors, boques d’incendi equipades o motobombes. Part de la formació pràctica es va desenvolupar a l’interior d’un camió, on hi havia habilitat un espai amb foc real, seguint sempre totes les mesures de seguretat necessàries.

Formació incendis Port Olímpic