Preus d'amarradors del Port Olímpic de Barcelona

 

Tarifes d'amarradors particulars

AMARRADOR PER A ÚS PARTICULAR
amb una duració d'entre 1 mes i 5 anys

    Fins a 10 m +10 m a 14 m +14 m a 18 m +18 m a 35 m
Tarifa dret de cessió d'us preferent Cessió d'ús (m2/mes) 9 € 9,30 € 9,60 € 10 €
Tarifa de serveis i manteniment Aigua/electricitat/Wi-Fi (mes) 7 € 15 € 25 € 35 €
Manteniment (m2/mes)* 0,32 €
Serveis complementaris Aigues brutes Gratuït
Sentines Gratuït

IVA no inclòs.

* Tarifa de 0,6324 € m2/mes amb descompte del 50% fins desembre 2022

** Consum superior electricitat 0,22€ Kw/h - Aigua 4,00€ m3.

Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 1 m3**
Electricitat: fins a 70 kW/h
Aigua: 2 m3**
Electricitat: fins a 90 kW/h
Aigua: 2,5 m3**
Electricitat: fins a 120 kW/h
Aigua: 3 m3**

 

AMARRADOR D’ÚS PÚBLIC TARIFAT
per a transeünts

    Fins a 10 m +10 m a 14 m +14 m a 18 m +18 m a 35 m
Tarifa dret de cessió d'us preferent Cessió d'ús (m2/dia) 0,99 €
Tarifa de serveis i manteniment Aigua/electricitat/Wi-Fi (dia) 0,70 € 1,5 € 2,5 € 3,50 €
Manteniment (m2/dia)* 0,032 €
Serveis complementaris Aigues brutes Gratuït
Sentines Gratuït

IVA no inclòs.

* Tarifa de 0,0632 € m2/mes amb descompte del 50% fins desembre 2022

** Consum superior electricitat 0,22€ Kw/h - Aigua 4,00€ m3.

Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 1 m3**
Electricitat: fins a 70 kW/h
Aigua: 2 m3**
Electricitat: fins a 90 kW/h
Aigua: 2,5 m3**
Electricitat: fins a 120 kW/h
Aigua: 3 m3**

 

Serveis complementaris 

  Serveis Tarifa* Tarifa vinculada a un amarrador*
Pallols Traster (m²/mes) 12 € 11,16 €
Despatx/local (m²/mes) 14 € 13,02 €
Escar Estada diària - Temporada baixa (m²/dia) 0,63 €
Estada diària - Temporada alta (m²/dia) 0,90 €
Hivernatge - Temporada baixa (m²/dia) 0,37 €
Hivernatge - Temporada alta (m²/dia) 0,90 €
Travel o grua (per metre d'eslora) 8,43 €
Lloguer Karcher (30 minuts) 13,07 €
Ocupació màstil (m/dia) 1,05 €
Gestió de residus (obligatori a totes les estades a l'escar)

5 € si es fa ús del Punt Verd

50 € si no es fa ús del Punt Verd

IVA no inclòs.

* Consums inclosos fins a un màxim. Per sobre d’aquests, s’aplica la tarifa de consum addicional.

 

Aparcament

Abonaments (tarifa mensual) Tarifa provisional* Tarifa
Amb amarrador 38,69 € 60 €
Amb local o pallol al dic de recer 62,40 € 80 €
Amb amarrador i local o pallol al dic de recer 38,69 € 60 €
Moto 17,16 € 16,50 €
Duplicat de targeta d’abonat 5 €
IVA no inclòs. * Tarifa provisional fins a l’entrada en funcionament del transport interior.

 

Rotació Temps de cortesia Tarifa per hora
Turismes i altres vehicles 30 minuts 3,40 €
Moto 30 minuts 0,85 €
IVA inclòs. Els titulars d’amarradors i locals podran adquirir vals horaris de 2 i 4 hores amb un 50% de descompte per als seus clients i proveïdors. La disponibilitat d’aquests vals és limitada.

 

DESCOMPTES

 

1. Duració del contracte

A. Cessió de dret d’us temporal a 5 anys: 7% dte.
B. Cessió de dret d’us temporal igual o superior a 1 any: 3% dte.
C. Cessió de dret d’us temporal inferior a 1 any: Sense descompte
Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent.

 

 

 

Tarifes d'amarrdors professionals

AMARRADOR PER A ÚS PROFESSIONAL
amb una duració d'entre 1 mes i 3 anys

    Fins a 10 m +10 m a 14 m +14 m a 18 m +18 m a 35 m
Tarifa dret de cessió d'us preferent Cessió d'ús (m2/mes) 9 € 9,30 € 9,60 € 10 €
Tarifa de serveis i manteniment Aigua/electricitat/Wi-Fi (mes) 7 € 15 € 25 € 35 €
Manteniment (m2/mes)* 0,32 €
Serveis complementaris Aigues brutes Gratuït
Sentines Gratuït

IVA no inclòs.

* Tarifa de 0,6324 € m2/mes amb descompte del 50% fins desembre 2022.

** Consum superior electricitat 0,22€ Kw/h - Aigua 4,00€ m3.

Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 1 m3**
Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 2 m3**
Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 2,5 m3**
Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 3 m3**

 

AMARRADOR D’ÚS PÚBLIC TARIFAT
per a transeünts

    Fins a 10 m +10 m a 14 m +14 m a 18 m +18 m a 35 m
Tarifa dret de cessió d'us preferent Cessió d'ús (m2/dia) 0,99 €
Tarifa de serveis i manteniment Aigua/electricitat/Wi-Fi (dia) 0,70 € 1,5 € 2,5 € 3,50 €
Manteniment (m2/dia)* 0,032 €
Serveis complementaris Aigues brutes Gratuït
Sentines Gratuït
IVA no inclòs. * Tarifa de 0,0632 € m2/mes amb descompte del 50% fins a desembre 2022. Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 1 m3
Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 2 m3
Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 2,5 m3
Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 3 m3

 

Serveis complementaris 

  Serveis Tarifa* Tarifa vinculada a un amarrador*
Pallols Traster (m²/mes) 12 € 11,16 €
Despatx/local (m²/mes) 14 € 13,02 €
Escar Estada diària - Temporada baixa (m²/dia) 0,63** €
Estada diària - Temporada alta (m²/dia) 0,90 €
Hivernatge - Temporada baixa (m²/dia) 0,37 €
Hivernatge - Temporada alta (m²/dia) 0,90 €
Travel o grua (per metre d'eslora) 8,43 €
Lloguer Karcher (30 minuts) 13,07 €
Ocupació màstil (m/dia) 1,05 €
Gestió de residus (obligatori a totes les estades a l'escar)

5 € si es fa ús del Punt Verd

50 € si no es fa ús del Punt Verd

IVA no inclòs.

* Consums inclosos fins a un màxim. Per sobre d’aquests, s’aplica la tarifa de consum addicional.

** A aquest preu se li aplica posteriorment un 10% a embarcacions professionals (totes les llistes excepte 7a).

 

Aparcament

Abonaments (tarifa mensual) Tarifa provisional* Tarifa
Amb amarrador 38,69 € 60 €
Amb local o pallol al dic de recer 62,40 € 80 €
Amb amarrador i local o pallol al dic de recer 38,69 € 60 €
Moto 17,16 € 16,50 €
Duplicat de targeta d’abonat 5 €
IVA no inclòs. * Tarifa provisional fins a l’entrada en funcionament del transport interior.

 

Rotació Temps de cortesia Tarifa per hora
Turismes i altres vehicles 30 minuts 3,40 €
Moto 30 minuts 0,85 €
IVA inclòs. Els titulars d’amarradors i locals podran adquirir vals horaris de 4 hores amb un 50% de descompte per als seus clients i proveïdors. La disponibilitat d’aquests vals és limitada.

 

DESCOMPTES

 

1. Nombre d’amarradors

A. Ús professional igual o inferior a 2 amarradors: 3,5% dte.
B. Ús professional d’entre 3 i 10 amarradors: 7% dte.
Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent.

2. Duració del contracte

A. Contracte de cessió d’ús temporal de 3 anys: 3% dte.
B. Contracte de cessió d’ús temporal igual o superior a 2 anys: 2% dte.
C. Contracte de cessió d’ús temporal igual o superior a 1 any: 1% dte.
D. Cessió de dret d’us temporal inferior a 1 any: Sense descompte
Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent.

 

 

Adreça

Edifici de Capitania
del Port Olímpic

Telèfon
93 356 10 16
Correu electrònic
portolimpic@bsmsa.cat