Preus d'amarradors del Port Olímpic de Barcelona

 

Tarifes d'amarradors particulars

AMARRADOR PER A ÚS PARTICULAR
amb una duració d'entre 1 mes i 5 anys

    Fins a 10 m +10 m a 14 m +14 m a 18 m +18 m a 35 m
Tarifa dret de cessió d'us preferent Cessió d'ús (m2/mes) 9 € 9,30 € 9,60 € 10 €
Tarifa de serveis i manteniment Aigua/electricitat/Wi-Fi (mes) 5 € 10 € 20 € 35 €
Manteniment (m2/mes)* 0,30 €
IVA no inclòs. * Tarifa de 0,6 € m2/mes amb descompte del 50% fins desembre 2021 Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 1 m3
Electricitat: fins a 70 kW/h
Aigua: 2 m3
Electricitat: fins a 90 kW/h
Aigua: 2,5 m3
Electricitat: fins a 120 kW/h
Aigua: 3 m3

 

AMARRADOR D’ÚS PÚBLIC TARIFAT
per a transeünts

    Fins a 10 m +10 m a 14 m +14 m a 18 m +18 m a 35 m
Tarifa dret de cessió d'us preferent Cessió d'ús (m2/dia) 0,99 €
Tarifa de serveis i manteniment Aigua/electricitat/Wi-Fi (dia) 0,50 € 1 € 2 € 3,50 €
Manteniment (m2/dia)* 0,03 €
IVA no inclòs. * Tarifa de 0,6 € m2/mes amb descompte del 50% fins desembre 2021 Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 1 m3
Electricitat: fins a 70 kW/h
Aigua: 2 m3
Electricitat: fins a 90 kW/h
Aigua: 2,5 m3
Electricitat: fins a 120 kW/h
Aigua: 3 m3

 

Serveis complementaris 

  Serveis Tarifa* Tarifa vinculada a un amarrador*
Pallols Traster (m²/mes) 12 € 11,16 €
Despatx/local (m²/mes) 14 € 13,02 €
Escar Estada diària - Temporada baixa (m²/dia) 0,60 €
Estada diària - Temporada alta (m²/dia) 0,85 €
Hivernatge - Temporada baixa (m²/dia) 0,35 €
Hivernatge - Temporada alta (m²/dia) 0,85 €
Travel o grua (per metre d'eslora) 8,00 €
Lloguer Karcher (30 minuts) 12,40 €
Ocupació màstil (m/dia) 1,00 €

IVA no inclòs. * Consums inclosos fins a un màxim. Per sobre d’aquests, s’aplica la tarifa de consum addicional.

 

Aparcament

Abonaments (tarifa mensual) Tarifa provisional* Tarifa
Amb amarrador 37,20 € 60 €
Amb local o pallol al dic de recer 60 € 80 €
Amb amarrador i local o pallol al dic de recer 37,20 € 60 €
Moto 16,50 € 16,50 €
Duplicat de targeta d’abonat 5 €
IVA no inclòs. * Tarifa provisional fins a l’entrada en funcionament del transport interior.

 

Rotació Temps de cortesia Tarifa per hora
Turismes i altres vehicles 15 minuts 2,44 €
Moto 15 minuts 0,66 €
IVA no inclòs. Els titulars d’amarradors i locals podran adquirir vals horaris de 2 i 4 hores amb un 50% de descompte per als seus clients i proveïdors. La disponibilitat d’aquests vals és limitada.

 

DESCOMPTES

 

1. Duració del contracte

A. Cessió de dret d’us temporal a 5 anys: 7% dte.
B. Cessió de dret d’us temporal igual o superior a 1 any: 3% dte.
C. Cessió de dret d’us temporal inferior a 1 any: Sense descompte
Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent.

2. Contaminació del vaixell o l’embarcació

Descompte 1

4% dte.

Descompte 2

3% dte.

Descompte 3

1% dte.

 

 

Tarifes d'amarrdors professionals

AMARRADOR PER A ÚS PROFESSIONAL
amb una duració d'entre 1 mes i 3 anys

    Fins a 10 m +10 m a 14 m +14 m a 18 m +18 m a 35 m
Tarifa dret de cessió d'us preferent Cessió d'ús (m2/mes) 9 € 9,30 € 9,60 € 10 €
Tarifa de serveis i manteniment Aigua/electricitat/Wi-Fi (mes) 5 € 10 € 20 € 35 €
Manteniment (m2/mes)* 0,30 €
IVA no inclòs. * Tarifa de 0,6 € m2/mes amb descompte del 50% en període de transició Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 1 m3
Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 2 m3
Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 2,5 m3
Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 3 m3

 

AMARRADOR D’ÚS PÚBLIC TARIFAT
per a transeünts

    Fins a 10 m +10 m a 14 m +14 m a 18 m +18 m a 35 m
Tarifa dret de cessió d'us preferent Cessió d'ús (m2/dia) 0,99 €
Tarifa de serveis i manteniment Aigua/electricitat/Wi-Fi (dia) 0,50 € 1 € 2 € 3,50 €
Manteniment (m2/dia)* 0,03 €
IVA no inclòs. * Tarifa de 0,6 € m2/mes amb descompte del 50% en període de transició Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 1 m3
Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 2 m3
Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 2,5 m3
Electricitat: fins a 35 kW/h
Aigua: 3 m3

 

Serveis complementaris 

  Serveis Tarifa* Tarifa vinculada a un amarrador*
Pallols Traster (m²/mes) 12 € 11,16 €
Despatx/local (m²/mes) 14 € 13,02 €
Escar Estada diària - Temporada baixa (m²/dia) 0,60 €
Estada diària - Temporada alta (m²/dia) 0,765 €
Hivernatge - Temporada baixa (m²/dia) 0,35 €
Hivernatge - Temporada alta (m²/dia) 0,85 €
Travel o grua (per metre d'eslora) 8,00 €
Lloguer Karcher (30 minuts) 12,40 €
Ocupació màstil (m/dia) 1,00 €
IVA no inclòs. * Consums inclosos fins a un màxim. Per sobre d’aquests, s’aplica la tarifa de consum addicional.

 

Aparcament

Abonaments (tarifa mensual) Tarifa provisional* Tarifa
Amb amarrador 37,20 € 60 €
Amb local o pallol al dic de recer 60 € 80 €
Amb amarrador i local o pallol al dic de recer 37,20 € 60 €
Moto 16,50 € 16,50 €
Duplicat de targeta d’abonat 5 €
IVA no inclòs. * Tarifa provisional fins a l’entrada en funcionament del transport interior.

 

Rotació Temps de cortesia Tarifa per hora
Turismes i altres vehicles 15 minuts 2,44 €
Moto 15 minuts 0,66 €
IVA no inclòs. Els titulars d’amarradors i locals podran adquirir vals horaris de 4 hores amb un 50% de descompte per als seus clients i proveïdors. La disponibilitat d’aquests vals és limitada.

 

DESCOMPTES

 

1. Nombre d’amarradors

A. Ús professional igual o inferior a 2 amarradors: 3,5% dte.
B. Ús professional d’entre 3 i 10 amarradors: 7% dte.
Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent.

2. Duració del contracte

A. Contracte de cessió d’ús temporal de 3 anys: 3% dte.
B. Contracte de cessió d’ús temporal igual o superior a 2 anys: 2% dte.
C. Contracte de cessió d’ús temporal igual o superior a 1 any: 1% dte.
D. Cessió de dret d’us temporal inferior a 1 any: Sense descompte
Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent.

3. Contaminació del vaixell o l’embarcació

Descompte 1

4% dte.

Descompte 2

3% dte.

Descompte 3

1% dte.

 

Adreça

Edifici de Capitania
del Port Olímpic

Telèfon
93 356 10 16
Correu electrònic
portolimpic@bsmsa.cat