Embarcacions en venda

En l'exercici de les funcions de gestió ordinària i la tutela del domini públic portuari del Port Olímpic, que té encomanades BSM, de conformitat amb l'article 2.a) iii) dels seus Estatuts, i que es troben desenvolupades al Reglament Intern d'Explotació i Policia del Port Olímpic de Barcelona i que es completen amb allò regulat a la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (en endavant, «Llei 10/2019»), B:SM ha estat cessionària d'una sèrie de béns mobles (vaixells i embarcacions, principalment) que es trobaven en situació irregular al Port Olímpic.

Si desitgeu participar en el procés d'adquisició d'alguna d'aquestes embarcacions, contacteu-nos a través del formulari web.

Important: És imprescindible indicar el nom de l'embarcació i/o expedient a l'assumpte del formulari, així com el preu que voleu ofertar al camp "Descripció". El preu no pot ser inferior al tipus de sortida indicat a la fitxa de cada embarcació.

Una vegada finalitzi el termini de presentació d'ofertes d'una embarcació, es contactarà la persona o organització que hagi realitzat la proposta econòmica més alta amb l'objectiu de procedir a la venda de l'embarcació.

La persona a qui s'hagi adjudicat l'embarcació haurà d'abonar addicionalment un import de 500€ en concepte de provisió de fons pel canvi de nom de l'embarcació.

Port Olímpic efectuarà les gestions de canvi de nom de l'embarcació i retornarà posteriorment la diferència entre l'import d'aquesta gestió i el total aportat en concepte de provisió de fons.

MERTA DOS
MERTA 2
 • Núm expedient: 2024_CV_001_MERTA DOS
 • Matrícula: 7ªBA-6-170-94
 • Classe: Motora
 • Eslora: 6,71 metres
 • Màniga: 2,35 metres
 • Últim propietari conegut: KOLDAMCA,MERT
 • Preu tipus mínim de sortida: 500,00 €
 • Termini de presentació d'ofertes: 21/02/2024
 • Preu final d'adjudicació: 801,00€
LAIN
NO DISPONIBLE - LAIN
 • Núm expedient: 2023_CV_004_LAIN
 • Matrícula: 7ªBA-4-1091
 • Classe: Motora
 • Eslora: 7,97 metres
 • Màniga: 2,80 metres
 • Últim propietari conegut: TORRECILLAS CHAMORRO, ADOLFO
 • Preu tipus mínim de sortida: 500,00 €
 • Termini de presentació d'ofertes: 12/01/2024
 • Preu final d'adjudicació: 500,01 €
Alexandrea
NO DISPONIBLE - ALEXANDREA CUATRO
 • Núm expedient: 2023_CV_001_ALEXANDREA CUATRO
 • Matrícula: 7ª BA-4-35-01
 • Classe: Motora
 • Eslora: 12,71 metres
 • Màniga: 3,66 metres
 • Últim propietari conegut: EDO CAMANYA, AMALIA
 • Preu tipus mínim de sortida: 1.150,00 €
 • Termini de presentació d'ofertes: 10/01/2024
 • Preu final d'adjudicació: 6.101 €
Stormy Dos
NO DISPONIBLE - STORMY DOS
 • Núm expedient: 2023_CV_003_STORMY DOS
 • Matrícula: USRNK90903L708
 • Classe: Motora
 • Eslora: 7,59 metres
 • Màniga: 2,59 metres
 • Últim propietari conegut: DERYUGIN DERYUGIN, IVAN
 • Preu tipus mínim de sortida: 650,00 €
 • Termini de presentació d'ofertes: 10/01/2024
 • Preu final d'adjudicació: 2.100 €
Suzanna
NO DISPONIBLE - SUZANNA
 • Núm expedient: 2023_CV_002_SUZANNA
 • Matrícula: 163830
 • Classe: Veler
 • Eslora: 9,29 metres
 • Màniga: 2,74 metres
 • Últim propietari conegut: SIMPSON, SHEILA
 • Preu tipus mínim de sortida: 950,00 €
 • Termini de presentació d'ofertes: 10/01/2024
 • Preu final d'adjudicació: 3.000 €